Aché 1994, oil on paper,  60” x 44”
 Honey for Ochun 1995, oil on paper, 60” x 44”
 Chango ta Veni 1996, oil on paper, 44” x 60”
 Yemaya’s Blessing 1995, oil on paper, 44” x 60”
 Aqui Viene Babalu-Aye 1996, oil on paper, 7.5 ft x 5ft
 Oya Trae el Viento 1996, oil on paper, 7.5 ft x 5ft
 Ibejis Dancing 1995, oil on paper, 44" x 60"
 Ochosi Hunts 1995, oil on paper,  60” x 44”
prev / next